bullet  ARCHIWUM 2005

 

W dniu 23 grudnia 2005r. w Komendzie Miejskiej PSP w Tarnobrzegu odbyło się spotkanie opłatkowe strażaków z ks. Andrzejem Machowiczem - Kapelanem Strażaków Diecezji Sandomierskiej.

   

Fot.E.Szlichta

 
   

W dniach 26.10. - 5.11.2005 r. strażacy PSP i OSP miasta i powiatu tarnobrzeskiego gasili  pożar nieużytków rolnych i poszycia leśnego na podłożu torfowym w miejscowości Krawce gmina Grębów. Likwidację pożaru zlokalizowanego na powierzchni ok. 27 ha utrudniała jak na tą porę roku słoneczna pogoda i wiejący zmienny wiatr oraz trudny dostęp do miejsca pożaru. W działaniach gaśniczych codziennie brało udział od kilku do kilkunastu zastępów strażaków PSP i OSP oraz służba leśna z Nadleśnictwa Buda Stalowska. W dniach 27.-28.10.br. do działań gaśniczych skierowano również 30 słuchaczy  kursu szeregowych PSP z Ośrodka Szkolenia PSP w Nisku. W gaszeniu tego trudnego pożaru strażaków wspierały władze samorządowe gminy Grębów. W czasie 11- dniowej   akcji gaśniczej w działaniach ogółem udział wzięło 89 zastępów jednostek straży pożarnych (414 strażaków-ratowników) w tym m.in. 31 zastępów JRG PSP (109 ratowników),  31 zastępów OSP z KSRG (141 strażaków OSP)  i 24 zastępy innych OSP (130 strażaków OSP). Długotrwała akcja gaśnicza, po raz kolejny potwierdziła skuteczność i potrzebę funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

   

Fot.E.Szlichta

 
   

W dniu  28 października  2005r. w Tarnobrzeskim Domu Kultury  odbyło się spotkanie z "pierwszakami" tarnobrzeskich podstawówek w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły". Były wierszyki i piosenki dotyczące bezpieczeństwa na drodze, były prezenty dla każdego uczestnika spotkania. Duży aplauz i zaciekawienie dzieci wywołał pokaz przygotowany przez strażaków PSP z Komendy Miejskiej w Tarnobrzegu. Strażacy zaprezentowali się w umundurowaniu specjalnym, przeprowadzili krótki konkurs wiedzy pożarniczej. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali od strażaków specjalne nagrody. Nad przebiegiem imprezy czuwał jeżyk Edek. Organizatorami akcji  była Gazeta Codzienna " ECHO DNIA"

   

Fot.M.Radzimowski

 
   

W dniu  25 października 2005r. na Zamku w  Baranowi Sandomierskim Komenda Miejska PSP w Tarnobrzegu zorganizowała ćwiczenia zgrywające podmiotów ratowniczych z terenu miasta i powiatu tarnobrzeskiego. Tematem ćwiczeń było" Działania  jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz służb współdziałających podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych w obiektach zabytkowych połączonych z ewakuacją zbiorów". Ćwiczenia składały się z 2 części - teoretycznej (seminarium)  i praktycznej. W części teoretycznej zapoznano obserwatorów i uczestników ćwiczeń z następującą tematyką:

bullet

Zagrożenia pożarowe występujące w obiektach zabytkowych.

bullet

Charakterystyka zagrożenia pożarowego Zamku w Baranowie Sandomierskim. Sposoby postępowania na wypadek różnych zdarzeń kryzysowych.

bullet

Możliwości operacyjne jednostek ochrony przeciwpożarowej przy gaszeniu pożarów obiektów zabytkowych. Omówienie założeń do ćwiczeń.

W części praktycznej 8 jednostek straży pożarnych (4 PSP i 4 OSP) przystąpiło do gaszenia pozorowanego pożaru powstałego w jednej z komnat zamku. W trakcie akcji ratowniczo-gaśniczej m.in. przeprowadzono ewakuację zagrożonych osób i wartościowych zbiorów muzealnych. W ćwiczeniach uczestniczyły również służby ochrony zamku, jednostki Policji i Pogotowie Ratunkowe. Obserwatorami ćwiczeń byli m.in. Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego - Zbigniew Rękas, Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu - insp.Jan Żak, Z-ca Naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP w Rzeszowie - bryg.Jerzy Turek oraz przedstawiciele władz samorządowych miasta-gminy Baranów Sandomierski. Gospodarzem ćwiczeń był Pan Kazimierz Idzik - Dyrektor Zespołu Pałacowo-Parkowego  w Baranowie Sandomierskim.

 
   

Fot.E.Szlichta

 
 

W dniu 13 października 2005r o godzinie 13:00 na tarnobrzeskiej Wisłostradzie doszło do  zderzenia dwóch samochodów osobowych t.j. Renault Laguna i Ford Transit. W wyniku wypadku trzy osoby poniosły śmierć na miejscu, a trzy zostały ranne. Działania ratownicze polegały na  podaniu piany na samochód Transit, umożliwieniu służbom medycznym dostępu do dwóch osób znajdujących się w samochodzie Renault poprzez rozcięcie karoserii przy użyciu narzędzi hydraulicznych. W akcji trwającej 2 godziny 55 minut uczestniczyły trzy zastępy PSP - 8 ratowników.  

 
   

Fot.M.Róg

 
 

W dniu 4 października 2005r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Nowej Dębie odbyło się okolicznościowe spotkanie podsumowujące start reprezentacji woj. podkarpackiego w Euroregionalnych Mistrzostwach Polski Strażaków - Płetwonurków, które odbyły się w dniach 1-4 września br. w Bornym Sulinowie. W klasyfikacji końcowej mistrzostw ekipa podkarpacia zajęła III miejsce w kraju a indywidualnie kpt. Sylwester Szewc  z KM PSP Tarnobrzeg zdobył tytuł Wicemistrza Polski. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP - st.bryg.Kazimierz Gładysz i jego Zastępca st.bryg.Aleksander Jankowski, Wicestarosta Powiatu Tarnobrzeskiego - Jerzy Sudoł, Z-ca Prezydenta Miasta Tarnobrzeg - Wiktor Stasiak, Komendanci Miejscy/Powiatowi PSP z Tarnobrzega, Rzeszowa, Przemyśla i Sanoka. Podczas spotkania Podkarpacki Komendant Wojewódzki wręczył wszystkim reprezentantom okolicznościowe nagrody i wyróżnienia. Ponadto kpt.S.Szewc otrzymał nagrody rzeczowe ufundowane przez  Starostę Powiatu Tarnobrzeskiego i Prezydenta m. Tarnobrzeg.

Fot.A.Kowalewski

 

   

WW dniu 17 września 2005 r. odbyło się uroczyste włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadachach miasto-gmina Nowa Dęba . Na uroczystość przybyli m.in. Poseł RP Władysław Stępień, Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Zbigniew Rękas oraz władze samorządowe Miasta i Gminy Nowa Dęba.
Zgodnie z ceremoniałem pożarniczym Decyzję Komendanta Głównego PSP w sprawie włączenia jednostki OSP do KSRG  odebrali  z rąk Komendanta Miejskiego PSP w Tarnobrzegu mł.bryg. Jerzego Rajtara -  Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba Pan Józef Czekalski i Prezes OSP  Władysław Pająk.

Fot.A.Kowalewski

 

   

W dniu 12 maja 2005r. w Nowej Dębie odbyła się uroczystość oficjalnego przekazania do użytkowania rozbudowanej  strażnicy dla miejscowej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP. Po poświęceniu obiektu przez Kapelana Strażaków KW PSP w Rzeszowie ks.kpt.Jana Krynickiego symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali goście honorowi: Poseł RP Władysław Stępień, Wicewojewoda Podkarpacki Stanisław Długosz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Julian Ozimek, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP bryg.Kazimierz Gładysz, Prezydent Miasta Tarnobrzeg Jan Dziubiński, Wicestarosta Powiatu Tarnobrzeskiego Jerzy Sudoł, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba Józef Czekalski oraz Komendant Miejski PSP w Tarnobrzegu mł.bryg.Jerzy Rajtar. W trakcie uroczystości wyróżniającym się w służbie strażakom KM PSP wręczone zostały odznaczenia państwowe, resortowe MSWiA i MON, odznaczenia korporacyjne oraz nominacje na wyższe stopienie służbowe - oficerskie, aspiranckie i podoficerskie. W otwarciu uczestniczyli również Komendanci Miejscy i Powiatowi PSP woj. podkarpackie, przedstawiciele władz samorządowych powiatu tarnobrzeskiego, Prezesi i Komendanci Zarządów Oddz. Gminnych/Miejski ZOSP RP oraz emerytowani funkcjonariusze pożarnictwa i PSP w przeszłości pełniący służbę w jednostce w Nowej Dębie.

Fot. Przecięcie wstęgi przez gości honorowych -
przecięcia dokonuje Wicewojewoda Stanisław Długosz

Fot. Wręczenie nominacji na wyższe stopnie służbowe (oficerskie i aspiranckie) -
 
dokonują Stanisław Długosz i bryg Kazimierz Gładysz

Fot.A.Kowalewski

 

więcej zdjęć w galerii
 

W dniu 4 maja 2005 r.  w Tarnobrzegu odbyła się uroczystość z okazji DNIA STRAŻAKA 2005. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w Kościele oo Dominkanów, którą w intencji strażaków PSP koncelebrował Przeor Klasztoru Dominikanów o.Maciej Złonkiewicz.
Po mszy w świetlicy KM PSP odbyło się okolicznościowe spotkanie  z udziałem Z-cy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st.bryg.Aleksandra Jankowskiego, Starosty Tarnobrzeskiego - Zbigniewa Rękasa, Z-cy Prezydenta M.Tarnobrzeg - Wiktora Stasiaka i Kapelana Strażaków Diecezji Sandomierskiej ks.Andrzeja Machowicza. W czasie spotkania wręczone zostały odznaczenia korporacyjne oraz awanse na wyższe stopnie podoficerskie.

Fot. Strażacy KM PSP przekazują dary Przeorowi o.M.Złonkiewiczowi Fot. Odznaczenia korporacyjne wręcza Starosta -
Prezes Zarządu Oddz.Powiatowego ZOSP -Zbigniew Rękas

Fot.E.Szlichta

 
więcej zdjęć w galerii
 

W dniu 28 kwietnia 2005r. w Brzyściu gmina Gałuszowice powiat mielecki odbyły się VII wojewódzkie eliminacje XXVIII edycji OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU POŻARNICZEGO pod hasłem " Młodzież Zapobiega Pożarom".
W wyniku oceny prac pisemnych i finału ustnego klasyfikacja końcowa turnieju wojewódzkiego przedstawiała się następująco:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe);
1 miejsce  - Małgorzata Zielonka - pow.niżanski
2 miejsce - Mateusz Lepa - pow.jarosławski
3 miejsce - Michał Rydzik - pow.leżajski
II grupa wiekowa (gimnazja);
1 miejsce  - Paweł Sich - pow.krośnieński
2 miejsce - Angelika Mistrzyk- pow.stalowowolski
3 miejsce - Szymon Jasiński - pow.kolbuszowski
4 miejsce- Justyna Dąbek- pow.tarnobrzeski
III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne);
1 miejsce  - Grzegorz Napieracz - pow. mielecki
2 miejsce - Robert Duma - pow.grodzki Tarnobrzeg
3 miejsce - Maryla Kocowska - pow.krośnieński
Finaliści, którzy zajęli 1 i 2 miejsce w poszczególnych grupach  wiekowych, będą reprezentować woj.podkarpackie w eliminacjach centralnych OTWP, które w tym roku odbędą się w dniach 27-29 maja br.w woj.podkarpackim w Zespole Szkół w Rakszawie powiat.łańcucki.

Fot. Eliminacje pisemne-  reprezentanci powiatu tarnobrzeskiego -
Paweł Baran,,Justyna Dąbek i Adrian Janeczko
Fot. Finał ustny

Fot.E.Szlichta

 
 

W dniu 15 kwietnia 2005 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Grębowie odbyły się VII eliminacje powiatowe XXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

            W eliminacjach wzięli udział laureaci turnieju szczebla gminnego w trzech grupach wiekowych – I grupa – uczniowie szkół podstawowych, II grupa – uczniowie gimnazjów i grupa III – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

            Turniej powiatowy składał się z dwóch części. W części pierwszej wszyscy uczestnicy pisali test zawierający 30 pytań. Do finału ustnego zakwalifikowano po trzech zawodników z każdej  grupy.

          W grupie pierwszej zwyciężył bezkonkurencyjny Paweł Baran ze Szkoły Podstawowej w Sokolnikach-gmina Gorzyce , miejsce drugie zdobył Piotr Pręga z SP Nr 2 w Nowej Dębie, a trzecie Anna Alberska ze SP w Skopaniu - miasto-gmina Branów Sandomierski.

         W drugiej grupie gimnazjalistów pierwsze miejsce zajęła Justyna Dąbek z Gimnazjum w Grębowie, na drugiej pozycji uplasował się Sławomir Babiarz - Gimnazjum w Chmielowie miasto-gmina Nowa Dęba, miejsce trzecie zajął Krzysztof Baran( brat Pawała Barana) z Gimnazjum w Sokolnikach gmina Gorzyce.

W drugiej grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajął Adriana Janeczko – z Liceum Ogólnokształcącego w Grębowie, na drugiej pozycji uplasował się Mariusz Duma a na trzecim Rafał Panek obaj uczniowie Zespołu Szkół w Nowej Dębie.

Odpowiadającym finalistom dopingowali m.in. Zbigniew Rękas – Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego, mł.bryg. Antoni Lewandowski – Z-ca Komendant Miejski PSP w Tarnobrzegu, Burmistrzowie i Wójtowie powiatu tarnobrzeskiego, Prezesi i Komendanci Gminni Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz licznie zgromadzona młodzież.

Laureaci turnieju jak również pozostali uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody  rzeczowe, dyplomy  i wyróżnienia, które ufundowali: Starostwo Powiatu Tarnobrzeskiego, Zakład Zieleni, Zadrzewień i Rekultywacji z Tarnobrzega, Nadleśnictwo Buda Stalowska, Przedsiębiorstwo TARNOLAS i Przedsiębiorstwo BET-BUT ze Stal.

Goście turnieju jak również młodzież, która przyjechała do Grębowa bardzo wysoko ocenili poziom organizacyjny turnieju, za co wszyscy dziękowali gospodarzowi tych eliminacji Panu Kazimierzowi Skórze Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie.

Paweł Baran, Justyna Dąbek i Adrian Janeczko będą reprezentować powiat tarnobrzeski na turnieju wojewódzkim, który odbędzie się w 28 kwietnia br. w Brzyściu gmina Gałuszowice powiat mielecki.

   

Fot.E.Szlichta

 
   

W dniu 8 kwietnia 2005r.  strażacy Komendy Miejskiej PSP w Tarnobrzegu uczestniczyli  w Wadowicach w uroczystościach pogrzebowych zmarłego OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II. W uroczystościach uczestniczyły liczne delegacje strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów południowej Polski.

Fot. Poczty sztandarowe( poczet KM PSP Tarnobrzeg -
mł.kpt.T Koper ,mł.sp.W.Zioło i asp.E.Stec)

Fot. Miejsce uroczystości - Rynek w Wadowicach
 

W dniu 7 kwietnia 2005r. o godz.17.30 na Placu Bartosz Głowackiego w Tarnobrzegu odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji zmarłego OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II w której wzięło udział kilka tysięcy mieszkańców Tarnobrzega. W mszy uczestniczyli również strażacy z JRG PSP Tarnobrzeg i 8 jednostek OSP z terenu miasta.

Fot.E.Szlichta
 

W dniach 18-20 marca 2005r. powódź ponownie nawiedziła tereny powiatu tarnobrzeskiego. Tym razem skutkami  klęski żywiołowej dotknięci zostali mieszkańcy gminy Grębów. Wysoki poziom Łęgu spowodował wylanie  rzeki w miejscowości Krawce-Kędzie i Zapolednik.. W wyniku wystąpienia rzeki w miejscowości Zapolednik zalanych zostało 20 gospodarstw z których ewakuowano większość mieszkańców. Wysoki poziom rzeki stwarzał duże zagrożenie przelania wałów i zalania miejscowości Grębów i Jamnica. W dniu 19 marca br. władze samorządowe Grębowa ogłosiły alarm powodziowy na terenie gminy. W działaniach przeciwpowodziowych w Krawcach, Zapoledniku i Jamnicy udział brały zastępy JRG PSP Tarnobrzeg i Nowa Dęba (łącznie 32 ratowników ) , 11 jednostek OSP w tym  7 z KSRG ( łącznie 127 strażaków) , 80 żołnierzy z Nowej Dęby, Niska i Hrubieszowa , 12 policjantów z Komendy Miejskiej w Tarnobrzegu oraz pracownicy innych służb gminy.

Również w dniu 19 marca br. władze miasta i gminy Baranów Sandomierski wprowadziły pogotowie przeciwpowodziowe w związku z wysokimi stanami wód na rzec Trześniówka i Smarkata. Doszło do lokalnych podtopień w miejscowościach Knapy Smykle i Durdy. W  działaniach brali udział strażacy JRG PSP z Nowej Dęby,  jednostki OSP z terenu m-gm.Baranów Sandomierski oraz pracownicy innych służb komunalnych.

Fot. Umacnianie wałów w m.Jamnica Fot. Zalane gospodarstwa w m.Zapolednik
Fot.E.Szlichta
więcej zdjęć z powodzi w galerii